13.08: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

13.08: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 13.08. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ UPDATE TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 đến 11h00  NGÀY 13.08.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

1. Cánh mở đến bậc 20

2. Thêm Trang Bị mới

  • • Trang bị đao mới Phá Thiên Đạo
  • • Có thể quy đổi thẻ kích hoạt trang bị thông qua Vòng quay VIP

Tải Miniclient Top