17.01 Khai Mở S3 - Mộng Tru Tiên

17.01 Khai Mở S3 - Mộng Tru Tiên

Nhanh tay gia nhập, chiếm lấy tiên cơ trở thành Tiên Hoàng của Vạn Tiên Chiến.

KHAI MỞ S3 - Mộng Tru Tiên
  09:00 NGÀY 17.01.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau:

Tải Miniclient Top