17.09: Bảo Trì Định Kỳ Update Tính Năng Mới

17.09: Bảo Trì Định Kỳ Update Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 17.09. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
9h00 đến 11h00  NGÀY 17.09.2019

 Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

1. Tiên Tướng Mới - Ngưu Ma Vương

2. Shop Đặc Quyền – Hồn Tiên Ngưu Ma Vương mới

3. Cánh Tiên mở đến bậc 22

Tải Miniclient Top