17.3: Bảo trì update nội dung mới

17.3: Bảo trì update nội dung mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 17.3. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ GỘP UPDATE EVENT
9h00 đến 11h00  NGÀY 17.3.2020

Đột Phá Sủng bậc 1-4

Để đột phá sủng :

- Phải là Sủng đời 2 (được sinh sản từ đời 1)

- Sủng đạt cấp 100

- Cần vật phẩm “Sủng đột phá thần lực” (nhận thông qua event in-game)

Sau khi đột phá, Sủng sẽ tăng lực chiến, công tuyệt thế/ma sát công và giới hạn cấp tăng thêm 40. Hiện tại có thể đột phá Sủng 4 lần.

Thêm Sủng mới

- Hoa Tiểu Yêu – CS 8 được dung

- Tiểu Đội Trưởng – không hạn chế cấp dung

 

 

 

Tải Miniclient Top