19.01 Khai Mở Máy Chủ S5

19.01 Khai Mở Máy Chủ S5

Chậm chân ở các máy chủ trước? S5 - Mộng Tru Tiên mở cửa, tham gia ngay hôm nay

KHAI MỞ S5 - Mộng Tru Tiên
  09:00 NGÀY 19.01.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau:

Tải Miniclient Top