25.2 Bảo Trì Các Máy Chủ

25.2 Bảo Trì Các Máy Chủ

Các Tiên Hữu thân mến!

Nhằm phục vụ tốt hơn cho các bạn khi tham gia Mộng Tru Tiên. BĐH xin thông báo bạp trì định kỳ các máy chủ để update event trong game.

Thời gian cụ thể như sau

BẢO TRÌ CÁC MÁY CHỦ
  9:00 NGÀY 25.2.2020

Thời gian bảo trì dự kiến là 60 phút.

Ngoài ra , thời gian bảo trì có thể sớm hơn hoặc trễ hơn dự kiến, mong các Tiên Hữu thông cảm

Trong thời gian chờ đợi các Tiên Hữu có thể tham gia sự kiện và nhận code tại Fanpage Mộng Tru Tiên

Rất xin lỗi các Tiên Hữu vì sự bất tiện này!

Tải Miniclient Top