19.11: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

19.11: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 29.10. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ UPDATE TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 ĐẾN 11h00 NGÀY 19.11.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

1. Thần Binh mở đến bậc 25

2. Bảng Phong Thần

- Tính năng mới bảng phong thần giúp người chơi tăng nhiều chỉ số lực chiến bằng cách sử dụng điểm công tích.

- Chúng ta có thể kiếm điểm công tích bằng cách làm nhiệm vụ ngày, nâng cấp trang bị và tăng bậc các tính năng khác

- Lưu ý: Các mục đã đạt trước khi mở chức năng sẽ được tặng toàn bộ công tích ngoài phần nhiệm vụ ra

Tải Miniclient Top