24.09: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

24.09: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 24.09. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ UPDATE TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 ĐẾN 11h00 NGÀY 24.09.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

1. Đội Chiến

Hoạt động diễn ra vào mỗi thứ 3,5,7 lúc 20:00 đến 20:32 tham gia để nhận được nhiều kinh nghiệm và mảnh để ảo hóa cánh

2. Phụ Bản Đội Mới - Mũi Tên Tình Yêu

Tham gia PB đôi với bạn đời hoặc tham gia 1 mình để nhận các vật phẩm nâng cấp mũi tên tình yêu

3. Tiên Tích

4. Xưởng Trân Bảo

Cập Nhật Vật Phẩm mới: Hồ Lô Thú, Đan Tăng Bậc Tiên Tích, Đan Đột Phá Tiên Tích

5. Cửa Hàng

Cập Nhật Vật Phẩm mới: Thẻ đổi tên Chiến Đội, Đan Tăng Bậc Tiên Tích, Đan Đột Phá Tiên Tích

Tải Miniclient Top