24.3: Bảo trì update nội dung mới

24.3: Bảo trì update nội dung mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 24.3. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ GỘP UPDATE EVENT
9h00 đến 11h00  NGÀY 24.3.2020

Thần Binh mở đến bậc 40

Thú Cưỡi mở đến bậc 40

Cánh Tiên mở đến bậc 40

Thiên Thư mở đến bậc 40

Tiên Tích mở đến bậc 40

Ngự Kiếm mở đến bậc 40

 

Tải Miniclient Top