29.10: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

29.10: Bảo Trì Update Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 29.10. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ UPDATE TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 ĐẾN 11h00 NGÀY 29.10.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

1. Cánh Tiên mở đến bậc 25

2. Chuyển sinh mở đến bậc 15

Tải Miniclient Top