30.04: Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

30.04: Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 30.04. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI 
9h00 đến 10h00  NGÀY 30.04.2019

Các nội dung cập nhật lần này bao gồm:

Mở Cánh Cấp 16

Mở Cánh Cấp 17

Mở Cánh Cấp 18

Chúc các Tiên Hữu có thời gian giải trí vui vẻ cùng Mộng Tru Tiên.

Tải Miniclient Top