Hướng Dẫn - Thu Thập Bộ Thịnh Thế

Hướng Dẫn - Thu Thập Bộ Thịnh Thế

Combo Thịnh Thế

Sưu tầm ngay combo Thịnh Thế bao gồm Thú cưỡi - Vũ Khí - Thời trang - Cánh đẹp lung linh, mà còn nâng cao lực chiến nữa nha các Tiên Hữu

  • Thần Binh Thịnh Thế
  • Thịnh Thế Kim Lý
  • Cánh Tiên Thịnh Thế
  • Thịnh Thế Phồn Hoa

Cách tìm trang bị Thịnh Thế

Bấm vào giao diện Bộ Thịnh Thế trên màn hình, sẽ có vị trí các Boss, tiêu diệt Boss để nhận mảnh.

Thu thập đủ số mảnh yêu cầu sẽ kích hoạt ảo hóa được 1 lần, dùng trong 24h (thuộc tính cộng vĩnh viễn). Kích hoạt ảo hóa đủ 5 lần sẽ sử dụng vĩnh viễn.

Thu thập đủ 4 món trang bị Thịnh Thế 5 sao sẽ kích hoạt kỹ năng bộ.

Tải Miniclient Top