S2 - Mộng Tru Tiên Chính Thức Khai Mở

S2 - Mộng Tru Tiên Chính Thức Khai Mở

Cuộc chiến Tiên Ma vừa mở màn, các Tiên Hữu hãy nhanh chóng kêu gọi bạn hữu tham gia ngay nhé.

KHAI MỞ S2 - Mộng Tru Tiên
  09:00 NGÀY 16.01.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau:

Tải Miniclient Top