S49 - Mộng Tru Tiên Đón Chào Tân Tiên Hữu

S49 - Mộng Tru Tiên Đón Chào Tân Tiên Hữu

Con đường tu tiên nhàm chán? Rủ ngay Crush tham gia cùng bạn tại S49 - Mộng Tru Tiên.

KHAI MỞ S49 - Mộng Tru Tiên
  09:00 NGÀY 03.05.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau:

Tải Miniclient Top