Tính Năng Giao Dịch

Tính Năng Giao Dịch

- Tính năng Sạp trong game cho phép người chơi giao dịch mua bán vật phẩm với nhau.

- Mỗi giao dịch thành công hệ thống sẽ thu thế 10%.

- Chỉ có thể giao dịch vật phẩm không khóa.

- Mã an toàn dùng để giao dịch cá nhân (người mua nhập mã an toàn người bán cung cấp mới có thể mua được)

- Để vào tính năng Sạp người chơi chọn nút “Sạp” góc trên cùng tay phải màn hình.

- Để treo bán chọn “sạp của tôi” sau đó nhấp 2 lần vào vật phẩm cần treo để thiết lập giá

- Bạn có thể tách vật phẩm ra để bán từng cái, hoặc giữ yên sẽ bán toàn bộ

-Sau khi vật phẩm được mua, hãy vào Sạp để thu tiền

Chúc các Tiên Hữu có một ngày thư giãn cùng Mộng Tru Tiên.

Tải Miniclient Top