Tính Năng Kết Hôn

Tính Năng Kết Hôn

Yêu cầu: người chơi đạt cấp 60, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 64.

Bấm vào giao diện Bạn Đời để mở

Tại đây bạn có thể gửi tin lên kênh thế giới để tìm bạn đời của mình.

Nhấp vào nút “Cầu hôn” để gửi lời cầu hôn cho đối phương.

Nhấn đồng ý để trở thành bạn đời của nhau, cả 2 sẽ được tặng 1 cặp nhẫn cưới

Vào lại giao diện Bạn Đời để tiến hành các thao tác tăng độ thân mật

Cùng nhau vượt qua PB Tình Yêu để tăng cấp các kỹ năng bạn đời.

Chúc các Tiên Hữu tìm được Tiên Lữ tâm đầu ý hợp!

Tải Miniclient Top