Sự kiện

Nạp Tích luỹ

May đã quay trở lại với Sự kiện Nạp Tích luỹ đây!!!

Nạp Tích Luỹ với vô vàn những vật phẩm xịn xò độc đáo khác nhau, các Pokimen hãy lưu ý để có thể "giựt" ngay về cho mình hàng hiệu nhé!!!

NẠP TÍCH LUỸ

Nội dung

Thời gian: 7 ngày từ khi mở server

- Nạp tích lũy không reset trong suốt thời gian sự kiện, tích nạp GEM đạt mốc nhận ngay quà cực hot.

 Mốc GEM Quà
500 75,000 Gold
1,000 100,000 Gold + 666 GEM + Vũ khí cam 1 sao x1
3,000 Mảnh Jun x15 (3004) + Mảnh Zetu x30 (22) + 385,000 Gold + Áo cam 1 sao x1 (210) + Giày cam 1 sao x1 (310)
6,500 Mảnh Lugano x30 (3009) + Mảnh Zerarus x30 (10) + Bảo vật cam 1 sao x1 (610) + Ngọc cam 1 sao x1 (510) + Trang sức cam 1 sao x1 (410)
13,500 Mảnh Igis x50 (3018) + Mảnh Lugano x20 (3009) + Vũ khí cam 3 sao x1 (112) + Áo cam 3 sao x1 (212) + Giày cam 3 sao x1 (312)
23,000 Mảnh Igis x50 (3018) + Mảnh Kazak x50 (3003) + Mảnh Zetu x30 (22) + Bảo vật cam 3 sao x1 (612)+ Ngọc cam 3 sao x1 (512) + Trang sức cam 3 sao x1 (412)
50,000 Mảnh Igis x80 (3018) + Mảnh Kazak x50 (3003) + Mảnh Zetu x80 (22) + Mảnh Thrain x80 (73) + Mảnh Deron x50 (61) + Ảo Đỏ 1 sao x1 (215)
70,000 Mảnh Nuvor x80 (3006) + 2,000 GEM + Vũ Khí Đỏ 1 sao x1 (115) + Giày đỏ 1 sao x1 (315) + Bảo vật đỏ 1 sao x1 (615) + Ngọc đỏ 1 sao x1 (515) + Trang sức đỏ 1 sao x1 (415)
100,000 Mảnh Nuvor x100 (3006)+ Mảnh Cam chung x60 + Mảnh Tím chung x80 + Mảnh Lam chung x100 + Mảnh Lục chung x140
300,000 Mảnh Nuvor x295 (3006) + Mảnh Cam chung x180 + Mảnh Tím Chung x240 + Mảnh lam chung x280 + Mảnh Lục chung x 300

 

Chúc các Pokimen có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời tại Poki Mobile nhé!