Sự kiện

Quỹ Trưởng Thành

Hello các Pokimen lại là May đây!

Hôm nay May sẽ giới thiệu đến mọi người về Quỹ Trưởng Thành, đây chính là một chiếc sổ tiết kiệm cho các  Pokimen, cứ đạt mốc Level nhất định sẽ nhận được quà.

QUỸ TRƯỞNG THÀNH

Nội dung

Thời gian: tự khi tạo nhân vật.

- Người chơi đạt level yêu cầu có thể miễn phí nhận GEM khuyến mãi.

- Mua quỹ giá 200k sẽ kích hoạt nhận ngay GEM hoàn trả thêm gấp 5 lần. Tổng nhận thêm 10,000 GEM

  Quà Miễn Phí Quà Kích Hoạt Quỹ
Nhận ngay   2,000 GEM
Lv5 50 GEM 500 GEM
Lv10 50 GEM 550 GEM
Lv15 50 GEM 600 GEM
Lv20 50 GEM 650 GEM
Lv25 50 GEM 700 GEM
Lv30 50 GEM 800 GEM
Lv35 50 GEM 900 GEM
Lv40 50 GEM 1,000 GEM
Lv45 50 GEM 1, 100 GEM
Lv50 100 GEM 1, 200 GEM

 

Chúc các Pokimen có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời tại Poki Mobile nhé!