10:00' 06.01: Máy chủ S13-Sa Tăng sẵn sàng khai mở

10:00' 06.01: Máy chủ S13-Sa Tăng sẵn sàng khai mở