Đua Top Level - Đua Top Lực Chiến

Đua Top Level - Đua Top Lực Chiến

ĐUA TOP LEVEL

ĐUA TOP CHIẾN LỰC

ĐUA TOP LEVEL

* Thời Gian: Sau khi mở server, diễn ra liên tục 7 ngày.

* Nội Dung:

- Trong HĐ, người chơi vào server mới sẽ mặc định tham gia HĐ Đua TOP Lv.

- Sau 7 ngày, hệ thống sẽ tổng kết dữ liệu người chơi. Tổng kết xong sẽ phát thưởng cho người chơi đạt Lv tương ứng.

- Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 lần Quà Lv.

* Phần Thưởng:

Level Phần Thưởng
38  800 KNB
40  1000 KNB
 42  1200 KNB
 44  1500 KNB
 46  2000 KNB
 48  2500 KNB
 50  3000 KNB

ĐUA TOP CHIẾN LỰC

* Thời Gian: Sau khi mở server, diễn ra liên tục 7 ngày.

* Nội Dung:

- Trong HĐ, người chơi vào server mới sẽ mặc định tham gia HĐ Đua TOP Chiến Lực

- Sau 7 ngày, hệ thống sẽ tổng kết dữ liệu người chơi. Tổng kết xong sẽ phát thưởng cho người chơi có Chiến Lực TOP 50.

* Phần Thưởng:

Hạng Phần Thưởng
1

 12000 KNB

3.000.000 Bạc

2

9000 KNB

2.500.000 Bạc

3

7000 KNB

2.000.000 Bạc

4 - 5

6000 KNB

1.800.000 Bạc

6 - 10

5500 KNB

1.600.0000 Bạc

11 - 15

5000 KNB

1.400.000 Bạc

16 - 20

4500 KNB

1.200.000 Bạc

21 - 30

4000 KNB

1.000.000

31 - 40

3500 KNB

800.000 Bạc

41 - 50

3000 KNB

600.000 Bạc

Mời các Đạo Hữu cùng tham gia!