Hệ Thống Vip: Các Mốc Nạp Vip - Quà Vip

Hệ Thống Vip: Các Mốc Nạp Vip - Quà Vip

HỆ THỐNG VIP

CÁC MỐC NẠP VIP - QUÀ VIP

Cấp Vip KNB Tích Lũy KNB Nạp Thêm
1 80 80
2 300 220
3 1000 700
4  2000 1000
5 5000 3000
6 10.000 5000
7 20.000 10.000
8 50.000 30.000
9 100.000 50.000
10 200.000 100.000
11 500.000 300.000
12 1.000.000 500.000

Quà VIP:

Cấp Vip Giá Quà VIP Hình Ảnh
1 128

2 148

3 198

4 288
5 368  
6 398  
7 788
8 988  
9 1188  
10 1288  
11 1388  
12 2888