Kích Hoạt Tính Năng Mới Pháp Tướng

Kích Hoạt Tính Năng Mới Pháp Tướng

Pháp Tướng! Ngoại hình đẹp có thể hiển thị ở nhiều cảnh! Phụ Thể có thuộc thuộc tính mạnh hơn!

1. Điều Kiện Mở:

Đạo hữu đạt Lv66 mở hệ thống Pháp Tướng.

2. Hiệu quả thuộc tính:

Chia làm hiệu quả Phụ Thể và hiệu quả tăng Lv. Sau khi Phụ Thể nhận hiệu quả Phụ Thể tăng nhiều thuộc tính toàn đội.

3.Cách nhận Pháp Tướng

Bang Hội đạt level 5 sẽ có thể mua Pháp Tướng phẩm chất Lam và Tím tại Tiệm Bang

Pháp Tướng Vàng và đỏ chỉ có thể nhận thông qua event.

4.Sổ Tay Pháp Tướng

Thu Thập đủ bộ Pháp Tướng sẽ kích hoạt thêm thuộc tính toàn đội

5.Tăng Level Pháp Tướng

Yêu Cầu: Nhân Vật level 75

Sau khi nhân vật đạt level 75 có thể tiến hành tăng level Pháp Tướng

Tăng level giúp gia tăng sức mạnh của Pháp Tướng, hiệu quả cho toàn đội

Đá Pháp Tướng có thể thông qua Shop Bang Hội hoặc event để thu thập nha