Nạp Thẻ Và Các Mốc Nạp Thẻ

Nạp Thẻ Và Các Mốc Nạp Thẻ

TỈ LỆ NẠP THẺ

CÁC MỐC NẠP THẺ

TỈ LỆ NẠP THẺ

Tỉ lệ nạp thẻ vào game thông qua cổng nap.kul.vn  như sau:

LOẠI THẺ TỈ LỆ NẠP NHẬN ĐƯỢC

Thẻ BIT
(Phương thức mua thẻ BIT  xem tại đây)

100%

Các kênh thanh toán của ngân hàng, ATM 110%
Thẻ Zing 90%
Thẻ Gate 90%
Thẻ VTC 90%
Các loại thẻ điện thoại (Mobi, Vina, Viettel...) 90%

Ví dụ:

LOẠI THẺ NẠP NHẬN ĐƯỢC

Thẻ BIT mệnh giá 100.000 VNĐ

(Phương thức mua thẻ BIT  xem tại đây)

100.000 Kul Xu

ATM 110.000 Kul Xu
Thẻ điện thoại Mobi, Vina, Viettel... mệnh giá 100.000 VNĐ 90.000 Kul Xu

CÁC MỐC NẠP

Nạp thẻ vào game thông qua trang: nap.kul.vn

Kul Xu Nhận Được Nhận Thêm Hình Ảnh
18.000 80 KNB

- 100% Nạp lần đầu

- Thêm 10% cho các lần nạp sau

45.000 210 KNB

90.000 420 KNB

270.000 1300 KNB

500.000 2500 KNB

1.000.000 5200 KNB

2.000.000 11.000 KNB

Gói Thẻ Tháng 1

(45000 Kul Xu)

200 KNB

100 KNB/ngày

Nhận liên tục 30 ngày

Gói Thẻ Tháng 2

(90000 Kul Xu)

400 KNB

200 KNB/ngày

Nhận liên tục 30 ngày

CÁC GÓI TRƯỞNG THÀNH:

Kul Xu Nhận Được Nhận Thêm Hình Ảnh

Tụ Bảo Bồn

(270.000 Kul Xu)

1000 KNB

100 KNB/ngày

Nhận liên tục 365 ngày

(Điều kiện mua: Vip 2)

Gói Trưởng Thành 1

(18.000 Kul Xu)

80 KNB

Bạc * 150.000

Áo Ngọc Thanh *1

Mua được 1 lần duy nhất

(Điều kiện: Đạt level 4)

Gói Trưởng Thành 2

(45.000 Kul Xu)

210 KNB

EXP Pháp Bảo Lam

Rương Pháp Bảo Cam (chọn) *1

Rương Pháp Bảo Cam *5

Mua được 1 lần duy nhất

(Điều kiện: Đạt level 17)

Gói Trưởng Thành 3

(90.000 Kul Xu)

 

680 KNB

Rương Trang Bị Cam *15

Rương Trang Bị Tím *15

Thiên Ngọc *3500

 

Mua được 1 lần duy nhất

(Điều kiện: Đạt level 22)

Gói Trưởng Thành 4

(270.000 Kul Xu)

1280 KNB

Bạc *120.000

Thiệp Tướng Cam *1

Nguyên Linh *50.000

Mua được 1 lần duy nhất

(Điều kiện: Đạt level 25)

Gói Trưởng Thành 5

(500.000 Kul Xu)

2880 KNB

Hồn Ngọc *3000

Lệnh Làm Mới *50

Tăng Bậc Đan *500

Mua được 1 lần duy nhất

(Điều kiện: Đạt level 30)

Gói Trưởng Thành 6

(1.000.000 Kul Xu)

5480 KNB

Đột Phá Đan *800

Trừ Ma Lệnh *20

Bồi Dưỡng Đan *500

Mua được 1 lần duy nhất

(Điều kiện: Đạt level 36)

Gói Trưởng Thành 6

(2.000.000 Kul Xu)

6480 KNB

Huyền Hoàng Tháp *1

Mua được 1 lần duy nhất

(Điều kiện: Đạt level 40)