Tích Lũy Nạp Nhận Thần Tướng Cam

Tích Lũy Nạp Nhận Thần Tướng Cam

TÍCH LŨY NẠP NHẬN THẦN TƯỚNG CAM

THỜI GIAN

* Thời Gian: Sau khi tạo nhân vật, kéo dài trong 2 ngày.

NỘI DUNG

- Trong thời gian hoạt động, Đạo Hữu nạp Kulxu vào game và tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng.

PHẦN THƯỞNG

Mốc Kulxu Phần Thưởng Hình Ảnh
18.000

Thể Lực Đan *5

Bạc *2000

 45.000

Giày Địa Sát *1

Phù Địa Sát *1

90.000

Pháp Lực Đan *5

Áo Địa Sát *1

 225.000

Đột Phá Đan *100

Kích Địa Sát *1

360.000

Hồn Ngọc *300

Rương Pháp Bảo Cam *3

405.000

EXP Pháp Bảo Tím *5

Bạc *100.000

 680.000

Giày Thất Sát *1

Phù Thất Sát *1

1.090.000

Bạc *150.000

Áo Thất Sát *1

1.770.000

EXP Pháp Bảo Tím *10

Thương Thất Sát *1

2.180.000

Đột Phá Đan *300

Rương Pháp Bảo Cam *20

3.270.000

Hồn Tướng Công *20 (Chọn 1 trong 4: Vương Mẫu - Văn Thù Bồ Tát - Chu Tước - Hà Tiên Cô)

Tăng Cấp Đan *100

4.500.000

Hồn Tướng Công *20 (Chọn 1 trong 4: Vương Mẫu - Văn Thù Bồ Tát - Chu Tước - Hà Tiên Cô)

Tăng Cấp Đan *100

5.500.000

Hồn Tướng Công *20 (Chọn 1 trong 4: Vương Mẫu - Văn Thù Bồ Tát - Chu Tước - Hà Tiên Cô)

Tăng Cấp Đan *100

10.500.000

Tướng Công (Chọn 1 trong 4: Vương Mẫu - Văn Thù Bồ Tát - Chu Tước - Hà Tiên Cô)

Tăng Cấp Đan *100

Rương Hồn Tướng Cam: Nhận 1 trong các mảnh tướng Cam có trong rương:

Rương Tướng Cam: Nhận 1 trong 4 tướng Cam có trong rương.

Mời các Đạo Hữu cùng tham gia!