Tin tức

19.01: Khai mở máy chủ S17-Lý Tịnh 2018-01-19

Khai mở S17-LÝ TỊNH lúc 10:00 ngày 19.01.2018

Khai mở S16-NA TRA lúc 10:00 ngày 14.01 2018-01-14

Mời các Đạo Hữu tham gia chuỗi hoạt động hấp dẫn sau

10:00' 12.01: Ra Mắt Máy Chủ Mới S15-Đường Tam Tạng 2018-01-12

Mời các Đạo Hữu tham gia chuỗi hoạt động hấp dẫn sau

10:00' 09.01: Máy chủ S14 - Tiểu Bạch Long sẵn sàng khai mở 2018-01-09

Thiếu Niên Tây Du khai mở S13-TIỂU BẠCH LONG lúc 10:00 ngày 09.01.2018

10:00' 06.01: Máy chủ S13-Sa Tăng sẵn sàng khai mở 2018-01-06

Thiếu Niên Tây Du khai mở S13-SA TĂNG lúc 10:00 ngày 06.01.2018

10:00' 03.01: Khai mở máy chủ mới S12-Trư Bát Giới 2018-01-03

S12-TRƯ BÁT GIỚI khai mở lúc 10:00 ngày 03.01.2018