Tin Tức

Lại là Gon nè!!!

Mọi người ơi mọi người ơi Thợ Săn X sẽ có Phiên Bản Update mới cực kì HOT HOT HOT cho các Thợ Săn đây!

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI

Nội Dung

 1. Thợ Săn S: Ging, Mizaistom
 2. Thêm PB hoạt động cốt chuyện: Pariston, Piyon, Meruem, Neferpitou (Mở dần)
 3. Thêm phần biến thân nhân vật chính: Squirrel-Pariston, Thỏ-Piyon, Vua Meruem,Black Dance-Neferpitou
 4. Thêm Tranh Tài Tinh Anh (Gameplay PVP Liên SV)
 5. Pet mới:La Bàn Mặt Trời, Doraemon
 6. Thêm tính năng cài đặt khung AVA, và thêm 3 loại khung AVA: Tết, Nguyên Tiêu, Valentine
 7. Thâm hệ thống quản lý Danh Hiệu và nhãn Chat
 8. Tăng 2 triệu Phúc Lợi Sao Sáng
 9. Tháp Trên Không tăng 20 tầng
 10. Thêm Thẻ Hiệu Ứng: Niệm Thị、Rewind、Seize
 11. Thêm 2 chương PB Thám Hiểm
 12. Thêm 2 bậc cho Thợ Săn
 13. Ưu hóa một số Thợ Săn (Bên dưới là ví dụ cho dữ liệu kỹ năng bậc cao nhất):

- Silva-

 • Kỹ năng Thủ Công hệ số 900%->1400%
 • Kỹ năng Thủ Công lượng hút máu 27%->50%
 • Tốc Độ 500->526

- Kurapika-

 • HQ Chính Xác CB 0%->30%
 • Tăng CD kỹ năng Thức Tỉnh 20%->30%

- Thần Sấm Killua-

 • Kỹ năng Thủ Công ST thực 8%->10%
 • Tốc Độ 520->550

-Razor-

 • Kỹ năng Thức Tỉnh ST phản đòn 55%->80

Chúc các Thợ Săn có một cuộc săn thưởng cực vui bên Thợ Săn X!