09h 08.09: Bảo trì hệ thống định kỳ

Các Toucher thân mến!

Touch sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ để hoàn thiện hệ thống đồng. Sau đây là lịch trình chi tiết:

BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Thời gian: 09:00 - 10:00 ngày 22.09.2016

Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Touch.

 

Bạn cần hỗ trợ