Sự kiện "Mở Hộp - Gộp Mây"

Các Toucher thân yêu ơi!

Hôm nay 10/10, ngày lành tháng tốt, Học viện Touch mở chiến dịch Sale Off các loại trứng Wheat, Sweet, Lotus. Các Toucher hãy nhanh tay hốt trứng ngay nhé!

MỞ HỘP - GỘP MÂY!

Thời gian: 10h00 10/10 đến 23h59 15/10

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có thể mua được các loại trứng và hộp quà sau:

  • Trứng Wheat , Sweet , Lotus: khi mở trứng sẽ nhận được cánh và thời trang tương ứng của trứng đó.
  • Hộp quà Wheat , Sweet , Lotus: khi mở hộp quà nào sẽ nhận được 10 trứng + 1 Mây kẹo nhỏ. Mây kẹo nhỏ là vật phẩm dùng để hợp thành “Quà Cloud”.

Hộp quà Nam

Hộp quà Nữ

Mở hộp quà nhận được:

Hộp Quà Wheat

Hộp Quà Sweet

Hộp Quà Lotus

Trứng Wheat:

Thời trang Wheat nam

Wheat hiếm: Aqua - Phấn - Trắng

Wheat chọn: Đen -Đỏ - Hồng - Lam - Lục - Tím - Vàng

Thời trang Wheat Nữ

Wheat hiếm: Aqua - Phấn - Trắng

Wheat chọn: Đen - Đỏ - Hồng - Lam - Lục - Tím - Vàng

Cánh Butterfly

Trứng Sweet:

Thời trang Sweet nam

Sweet hiếm: Đen - Trắng - Trắng Đen

Sweet chọn: Aqua - Đỏ - Hồng - Lam - Lục - Tím - Vàng

Thời trang Sweet Nữ

Sweet hiếm: Aqua - Phấn - Trắng

Sweet chọn: Đen - Đỏ - Hồng - Lam - Lục - Tím - Vàng

Cánh Fantasy

Trứng Lotus

Thời trang Lotus nam

Lotus hiếm: Trắng - Đen - Trắng Đen

Lotus chọn: Aqua - Đỏ - Hồng - Lam - Lục - Tím - Vàng - Xanh Đậm

Thời trang Lotus Nữ

Lotus hiếm: Aqua - Phấn - Trắng

Lotus chọn: Đen - Đỏ - Hồng - Lam - Lục - Tím - Vàng

Cánh Peacock

Hộp Quà

Mở ra nhận được trứng tương ứng cùng 1 “Mây Kẹo Nhỏ”. Mây kẹo nhỏ dùng để hợp thành vật phẩm “Quà Cloud”.

Hợp Thành: tập hợp đủ 50 Mây Kẹo Nhỏ thì có thể đổi được 1 hộp Quà Cloud.

Lưu ý:

Các cánh và đồ từ event này có thể hợp thành được đồ thời trang Summer Night , cánh Fallencánh Mirage Angel.

Các Toucher hãy tham khảo bài viết sau nhé:

>> Hơp thành cánh Fallen và Mirage Angel: http://touch.kul.vn/262_Hop-thanh-canh-Fallen-va-canh-Mirage-Angel.html

>> Hợp thành trang phục Summer Night: http://touch.kul.vn/261_Hop-Thanh-Trang-Phuc-Summer-Night.html

 

Cơ hội hiếm có, các Toucher hãy tận dụng ngay!

Cùng chia sẻ thông tin và trao đổi tại Group We Love TouchDiễn đàn Touch bạn nhé!

Bạn cần hỗ trợ