1. Chòm sao ARIES

CHÒM SAO ARIES


Sao vàng và sao xanh bạn có thể kiếm được khi nhảy. Riêng sao vàng có thể mua tại Shop với giá 1 sao vàng = 100Ruby


Vật phẩm hiếm tại Ariel, ngoài cánh, trang sức còn có nhiều thẻ biểu cảm rất độc đáo

 

 

 


 

 

Bạn cần hỗ trợ