Giao Diện Hợp Thành Heaven Music

 

Công Thức Hợp Thành Heaven Music

 

Sở hữu đủ 4 bộ thời trang bên dưới sẽ đổi được vật phẩm Heaven Music . Nếu tập hợp đủ 4 bộ hiếm thì sẽ đổi được Heaven Music cả Hiếm và Chọn . Nếu sở hữu đủ 4 bộ nhưng không đủ 4 màu đều hiếm thì sẽ nhận được Heaven Music Chọn.

 

1. Thời Trang Bubble magic : Nhận được từ trứng Bamboo

 

2. Thời trang Fuyo : Nhận được từ trứng Aikizuki

 

 

 

3. Thời trang Brocade : Nhận được từ trứng Kozuki

 

 

 

4. Thời trang Alfalfa : Nhận được từ trứng Changkage

 

 

Bạn cần hỗ trợ