CÔNG THỨC HỢP THÀNH LAMBORGHINI

Để hợp thành xe Lamborghini sang chảnh, các bạn cần thu thập đủ 4 bộ thời trang của các trứng sau: Icemon, Garnet, Sumon, Bluemoon.

Từ 4 loại trứng, bạn sẽ có 4 bộ thời trang rất đẹp đấy.

Thời Trang
Trứng
Hợp Thành
Snow Elk
Icemon
Xe Lamborghini
Utata
Garnet
Yami
Sumon
Holy
Bluemoon

Thời trang Snow Elk từ trứng Icemon

Thời trang Utata từ trứng Garnet

Thời trang Yami từ trứng Sumon

Thời trang Holy từ trứng Bluemoon

Từ các nguyên liệu trên, các bạn sẽ hợp thành xe Lamborghini với nhiều màu sắc để vi vu khắp nơi.

Lamborghini trắng

Lamborghini xanh

Lamborghini đen

Lamborghini vàng

Lamborghini hồng

Bạn cần hỗ trợ