CÔNG THỨC HỢP THÀNH PHOENIX NIRVANA

Phoenix Nirvana

Khi sở hữu Phoenix Nirvana sẽ đi kèm động tác trong phần cá nhân.

Phoenix Nirvana các màu chọn và hiếm.

Cách hợp thành

Hợp thành từ các vật phẩm sau: Magic Broom , Rickshaw , Devil Guitar , Cloud Fox , Swing Violin.

Magic Broom

Sở hữu Magic Broom từ trứng Hasum.

Rickshaw

Sở hữu xe kéo từ event bán trứng ColourT7.

Devil Guitar

Sở hữu Devil Guitar từ Trứng Trung Thu 2015.

Cloud Fox

Swing Violin

Sở hữu Swing Violin từ Trứng Halloween.

Thật tuyệt phải không các bạn!

 

Bạn cần hỗ trợ