CÔNG THỨC HỢP THÀNH XE BÍ NGÔ

Giao diện hợp thành xe bí ngô ảo

Điều kiện hợp thành:

Cần có 4 bộ thời trang từ các trứng:

  • Thời trang New Year từ trứng New Moon
  • Thời trang Love God từ trứng Elaine
  • Thời trang Love Cake từ trứng Warbler
  • Thời trang Gokana từ trứng Orenji

Xe Bí Ngô

Hiếm

Xe Bí Ngô Trắng Hiếm

Xe Bí Ngô Đen Hiếm

Chọn

Xe Bí Ngô Lam

Xe Bí Ngô Hồng

 

Bạn cần hỗ trợ