CÁNH BAY ANDY

 

Giao Diện Hợp Thành Cánh Bay Andy

Công Thức Hợp Thành

Cánh Andy (Chọn): để đổi được cánh bay Andy chỉ cần sở hữu đủ 4 loại cánh dưới với màu sắc bất kỳ.

- Cánh Spirit: Nhận được từ trứng Feather

- Cánh Twinkle/Cánh Twightlight: Nhận được từ trứng I-Special

- Cánh M-Feather (Cánh Magic): Nhận được từ trứng Autumn

- Cánh Lihayi: Nhận được từ trứng Midwinter

Cánh Andy (Hiếm)

Để đổi được cánh bay Andy Hiếm  phải sở hữu đủ 4 loại cánh dưới với màu Hiếm.

- Cánh Spirit : Nhận được từ trứng Feather

- Cánh Twinkle/Cánh Twightlight: Nhận được từ trứng I-Special

- Cánh M-Feather (Cánh Magic): Nhận được từ trứng Autumn

- Cánh Lihayi: Nhận được từ trứng Midwinter

Cánh Spirit

Cánh Twinkle

Cánh Twightlight

Cánh M-Feather

Cánh Lihayi

Cánh Andy (Cực Phẩm)

Để đổi được cánh bay Andy Cực Phẩm phải sở hữu đủ 2 loại cánh dưới với màu sắc quý hiếm:

- Cánh M-Feather (Cánh Magic) Nhận được từ trứng Autumn

- Cánh Lihayi: Nhận được từ trứng Midwinter

Hình Ảnh Cánh Andy

Trắng Hiếm

Trắng Trong Cực Phẩm

Đen Hiếm

Đen Trong Cực Phẩm

Lam

Hồng

Vàng

Bạn cần hỗ trợ