Thẻ VIP tháng

THẺ VIP THÁNG

Nhận tiền RVip mỗi ngày với Tính năng Thẻ VIP Tháng siêu giá trị của TOUCH!

Kích hoạt Thẻ VIP Tháng siêu giá trị

Để có thể sử dụng tính năng và nhận tiền R, bạn bấm vào biểu tượng "Trở thành User thẻ tháng" vào giao diện tính năng:

Giao diện tính năng: bấm vào nút Nạp Ngay để tiến nay nạp tiền 3000R, chỉ cần nạp 3000R để kích hoạt thẻ VIP tháng.

 

Giao diện thẻ sau khi đã kích hoạt

Lợi ích khi kích hoạt Thẻ VIP Tháng siêu giá trị

- Nhân vật khi lần đầu tiên kích hoạt thẻ tháng sẽ được nhận thêm 3000R VIP ngay lập tức.

- Ngoài ra 30 ngày sau khi kích hoạt sẽ được nhận 200R VIP/ngày

- Có thể kích hoạt thẻ VIP tháng bất cứ lúc nào, tiền sẽ nhận vào 30 ngày tính từ ngày kích hoạt (200R VIP/ngày)

Như vậy tổng cộng 30 ngày từ khi kích hoạt thẻ VIP tháng, người chơi sẽ nhận được 200R VIP*30 = 6000R VIP

Lưu ý khi kích hoạt Thẻ VIP Tháng siêu giá trị

- Tránh kích hoạt thẻ tháng vào mốc 0 giờ để không ảnh hưởng tới trả lễ

- R VIP không tự động thưởng vào tài khoản, mỗi ngày cần vào giao diện tính năng Thẻ VIP Tháng để nhận tiền R VIP.

- Không nhận hôm nào sẽ mất ngày hôm đó

Bạn cần hỗ trợ