Lồng Đèn Đỏ - Câu Đối Tết

LỒNG ĐÈN ĐỎ - CÂU ĐỐI TẾT

Có được từ trứng New Year.

Kết hợp "Lồng Đèn Đỏ" với “Câu Đối Tết” để hợp thành những vật phẩm tuyệt đẹp khác

 

Quà Carpet

Dùng 3 Lồng Đèn Đỏ và 200 Câu Đối Tết để đổi.

Thảm Tơ Vàng Đen (Hiếm)

Thảm Tơ Vàng Trắng (Hiếm)

Thảm Diamond heart

Thảm Flower Elf

Thảm Pinksen

Thảm Tai Mèo

Full House

Dùng 2 Lồng Đèn Đỏ và 200 Câu Đối Tết để đổi

Hiệu ứng toàn thân (Nam – Nữ đều dùng được)

Túi phúc năm mới

Dùng 1 Lồng Đèn Đỏ và 100 Câu Đối Tết để đổi

Quà Spirit wind

Dùng 999 Câu Đối Tết để đổi.

Cánh Hiếm: Trắng – Đen

Cánh Trong Hiếm: Trắng – Đen

Cánh Chọn: Hồng – Lam – Vàng

Quà Gemini monkey (Chọn)

Dùng 499 Câu Đối Tết để đổi.

Trang Sức Chân

Quà Punk Pig (Chọn)

Dùng 499 Câu Đối Tết để đổi.

Trang Sức Chân: Vàng – Lam – Hồng – Trắng – Đen

Quà Cú Mèo Mắt To (Chọn) (Trái – Phải)

Dùng 299 Câu Đối Tết để đổi.

Trang Sức Vai: Hồng – Lam – Vàng – Trắng – Đen

Golden Time

Dùng 199 Câu Đối Tết để đổi.

Trang sức cổ

Phúc Đến

Dùng 99 Câu Đối Tết để đổi.

Thể loại trang sức

KNB

Dùng 9 Câu Đối Tết để đổi.

Thể loại trang sức 

 

Bạn cần hỗ trợ