Huy Chương Lao Động

HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG

Dùng "Huy Chương Lao Động để đổi các vật phẩm lung linh sau:

Hình ảnh Tên Vật Phẩm Số lượng Huy Chương cần để đổi
Lolipop Candy 3 huy chương
Chim Halo 5 huy chương
Gậy Stone 5 màu 8 huy chương
Sữa 3 11 huy chương
Tiên Cá 15 huy chương

Trang sức Tiên Cá

Trang sức Chim Halo

Trang sức Lolipop Candy

Trang sức gậy Stone

 


 

 

Bạn cần hỗ trợ