Sao Nguyên Đán

LỒNG ĐÈN ĐỎ - CÂU ĐỐI TẾT

Sử dụng tất Noel để đổi lấy “Kẹp Tóc Santa” 7 ngày – 30 ngày – 60 ngày.

Sử dụng Sao Nguyên Đán để đổi lấy “Khăn Choàng” 7 ngày – 30 ngày – 60 ngày.

 

Bạn cần hỗ trợ