09:00' 17.05: Bảo trì máy chủ định kỳ

Các Toucher thân mến!

Học Viện Touch sẽ bảo trì máy chủ để cập nhật hệ thống. Sau đây là lịch trình chi tiết:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ

Thời gian: 09:00 - 10:00 ngày 17.05.2018

 

Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Touch.

 

Bạn cần hỗ trợ