Vật cưỡi Campanula

VẬT CƯỠI CAMPANULA

CÔNG THỨC HỢP THÀNH

Công thức hợp thành:

  • Thời trang Hushih
  • Thời trang Hollo
  • Thời trang Kure Drum
  • Thời trang Zasu
  • Thời trang Kinome

Vật Liệu chọn hoặc vừa hiếm vừa chọn sẽ hợp được Vật Phẩm chọn.

Vật Liệu hiếm toàn bộ sẽ hợp được Vật Phẩm hiếm.

Thời trang Hollo (Trứng Juni)

Thời trang Hushih (Trứng Junga)

Thời trang Kinome (Trứng Niga)

Thời trang Kure Drum (Trứng Minato)

Thời trang Zasu (Trứng Jinga)

CAMPANULA

Gồm 2 màu hiếm (Màu, Đen, Trắng) và 3 màu chọn (Lam, Hồng, Vàng).

Pose trong Thông tin cá nhân:

Bạn cần hỗ trợ