JUDGE THRONE

CÔNG THỨC HỢP THÀNH

Công thức hợp thành:

  • Thời trang Himitsu
  • Thời trang Riona
  • Thời trang VOID
  • Thời trang Kuresyo

Vật Liệu chọn hoặc vừa hiếm vừa chọn sẽ hợp được Vật Phẩm chọn.

Vật Liệu hiếm toàn bộ sẽ hợp được Vật Phẩm hiếm.

Thời trang Himitsu (trứng Hidetuki)

Thời trang Riona (trứng Sougetu)

Thời trang VOID (trứng Chitsuki)

Thời trang Kuresyo

JUDGE THRONE

Gồm 2 màu hiếm (Đen, Trắng) và 3 màu chọn (Lam, Hồng, Vàng).

Sở hữu Judge Throne sẽ đi kèm với “Pose đơn và Pose đôi” trong phần thông tin cá nhân:

Pose đơn

Pose đôi

Bạn cần hỗ trợ