Vòng Quay Ngựa Gỗ

VÒNG QUAY NGỰA GỖ

CÔNG THỨC HỢP THÀNH

Công thức hợp thành:

  • Thời Trang Makxuan
  • Thời Trang Hover
  • Thời Trang Myoumatu
  • Thời Trang Bellis
  • Thời Trang Traveler
  • Thời Trang Ikujou

Vật Liệu chọn hoặc vừa hiếm vừa chọn sẽ hợp được Vật Phẩm chọn.

Vật Liệu hiếm toàn bộ sẽ hợp được Vật Phẩm hiếm.

Thời Trang Makxuan (Trứng Tukage)

Thời Trang Hover (Trứng Yosituki)

Thời Trang Myoumatu (Trứng Kisaragi)

Thời Trang Bellis (Trứng Miruki)

Thời Trang Traveler (Trứng Umezuki)

Thời Trang Ikujou (Trứng Maku)

VÒNG QUAY NGỰA GỖ

Gồm 2 màu hiếm (Trắng, Vàng) và 3 màu chọn (Lam, Tím, Hồng).

Bên cạnh đó, sở hữu Vòng Quay Ngựa Gỗ bạn còn nhận được Pose Couple trong Thông Tin Cá Nhân:

Bạn cần hỗ trợ