Thời Trang Aran

THỜI TRANG ARAN

CÔNG THỨC HỢP THÀNH

Công thức hợp thành:

  • Thời Trang Dense Love
  • Thời Trang Kohane
  • Thời Trang Balint
  • Thời Trang Sacrifice
  • Thời Trang Kooriying
  • Thời Trang Năm Mới (Thời Trang Aratosi)

Vật Liệu chọn hoặc vừa hiếm vừa chọn sẽ hợp được Vật Phẩm chọn.

Vật Liệu hiếm toàn bộ sẽ hợp được Vật Phẩm hiếm.

Thời Trang DenseLove (Trứng Tạ Ơn 2015)

Thời Trang Kohane (Trứng Noel 2015)

Thời Trang Balint (Trứng Quốc Khánh)

Thời Trang Sacrifice (Trứng Halloween)

Thời Trang Kooriying (Trứng Winter Happy)

Thời Trang Năm Mới (Trứng Tết 2016)

THỜI TRANG ARAN

Thời trang nam: Gồm 3 màu hiếm (Đen, Trắng, Đen Trắng) và 5 màu chọn (Lam, Đỏ, Tím, Hồng, Café).

Thời trang nữ: Gồm 3 màu hiếm (Aqua, Trắng, Phấn) và 5 màu chọn (Lam, Đỏ, Tím, Đen, Champ).

Bạn cần hỗ trợ