[Hẹn Hò] ĐỊA ĐIỂM BEER CLUB

[Hẹn Hò] ĐỊA ĐIỂM BEER CLUB

TỔNG HỢP CÂU HỎI UP POSE VÀ PHẦN THƯỞNG

1. Địa điểm BEER CLUB:

+ Thưởng: Khá Cao

+ Phí hẹn hò: 4000R (phí càng cao và trả bằng R thì phần thưởng xu couple càng nhiều)

+ Câu hỏi hẹn hò:

2. Phần thưởng hẹn hò:

- Bé Melon: cần mở 12 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 140 xu couple

- Ucmu-Nữ (của nam phần thưởng khác): cần mở 22 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 280 xu couple

- Thẻ Pose Bar: cần mở 30 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 460 xu couple

Dáng Pose Bar - Có thể sở hữu thông qua hẹn hò tại Beer Club

Bạn cần hỗ trợ