[Hẹn Hò] ĐỊA ĐIỂM KHU MUA SẮM

[Hẹn Hò] ĐỊA ĐIỂM KHU MUA SẮM

TỔNG HỢP CÂU HỎI UP POSE VÀ PHẦN THƯỞNG

1. Địa điểm KHU MUA SẮM:

+ Thưởng: Khá Cao

+ Phí hẹn hò: 3000R (phí càng cao và trả bằng R thì phần thưởng xu couple càng nhiều)

+ Câu hỏi hẹn hò:

2. Phần thưởng hẹn hò:

- Ice-Cream Cup: cần mở 12 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 140 xu couple

- Shopping: cần mở 22 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 280 xu couple

- Thẻ Pose Plaza: cần mở 30 câu hỏi để có thể hiện nút mua, khi mua tốn 460 xu couple

Dáng Pose Plaza - Có thể sở hữu qua Hẹn Hò tại Khu Mua Sắm

Bạn cần hỗ trợ