09h30 : Bảo Trì Đột Xuất Nâng Cấp Hệ Thống

Các Toucher thân mến!

 Học Viện Touch sẽ tiến hành bảo trì đột xuất nâng cấp hệ thống . Thời gian dự kiến từ 10h00 ngày 31/12/2019, dự kiến bảo trì 30 phút.

 

BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT NÂNG CẤP HỆ THỐNG

Thời gian: 10h00 31/12/2019

Sau thời gian bảo trì, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường và sẽ có Quà đền bù đến tất cả Toucher.

Mong các Toucher thông cảm cho sự bất tiện này.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Touch.

 

Bạn cần hỗ trợ