9h00 24.10: Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Các Toucher thân mến!

Học Viện Touch sẽ bảo trì định kỳ máy chủ để cập nhật phiên bản mới. Sau đây là lịch trình chi tiết:

BẢO TRÌ UPDATE PATCH "SÓNG GIÓ"

Thời gian: 09:00'- 11:00' ngày 24.10.2019

Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Touch.
Bạn cần hỗ trợ