9h00 22.01: Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Các Toucher thân mến!

Học Viện Touch sẽ bảo trì định kỳ máy chủ để cập nhật phiên bản mới. Sau đây là lịch trình chi tiết:

BẢO TRÌ UPDATE PATCH "CHÀO XUÂN 2020"

Thời gian: 09:00'- 11:00' ngày 22.01.2020

Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Touch.
Bạn cần hỗ trợ