9h00 09.02: Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Các Toucher thân mến!

Học Viện Touch sẽ bảo trì định kỳ máy chủ để cập nhật phiên bản mới. Sau đây là lịch trình chi tiết:

BẢO TRÌ UPDATE PATCH "TRÊN TÌNH BẠN, DƯỚI TÌNH YÊU"

Thời gian: 10:00'- 11:00' ngày 09.02.2021

Hoạt động sẽ trở lại bình thường khi kết thúc bảo trì.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Touch.
Bạn cần hỗ trợ