Mảnh Summer 2020

.

Các Toucher thân yêu ơi!

Sau đây là thông tin chi tiết về vật phẩm lần này nhé!

QUÀ MẢNH SUMMER 2020

THƯỞNG HẠNG 1: Quà Summer 2020

Gồm Quà Thời Trang Rumingu và Quà VP Bình Phiêu Dạt

Quà Thời Trang Rumingu:
I. THỜI TRANG NAM

Gồm 2 màu hiếm (Đen, Trắng) và 3 màu chọn (Café , Lam , Tím).


II. THỜI TRANG NỮ

Gồm 2 màu hiếm (Đen, Trắng) và 3 màu chọn (Champ , Phấn , Aqua).

 

BÌNH PHIÊU DẠT  (VẬT PHẨM)

- Hợp thành từ 2 vật liệu: Tingu Suiteki và Bình Cầu Nguyện

Gồm 2 màu hiếm (Đen , Trắng) và 3 màu chọn (Lam, Hồng , Vàng).

Trắng Hiếm

Đen Hiếm

Lam

Hồng

Vàng

Ngoài ra còn sử dụng Tương tác đôi trong phần thông tin cá nhân:

Tương tác đôi

THƯỞNG HẠNG 2: THỜI TRANG MAYAKU

THỜI TRANG NAM:

Gồm 3 màu hiếm (Đen, Trắng, Đen Trắng) và 5 màu chọn (Lam , Tím , Đỏ , Hồng , Cafe).

THỜI TRANG NỮ:

Gồm 3 màu hiếm (Trắng, Phấn, Aqua) và 5 màu chọn (Đen , Lam, Champ , Tím , Đỏ).

Thưởng Hạng 3

Thẻ Trang Sức Hồng Tình Yêu 1(Hiếm)

Thưởng Hạng 4

Quà Động Tác Hiếm (Thẻ Động Tác +5 Điểm Duyên)

Thưởng Hạng 5

- Giải Khát Hè (Vật Liệu Hợp Thành)

    Viên Kem – Viên Dưa Hấu

Balo Strawberry – Trojan – Wings Cloak

- Viên Kem - Viên Dưa Hấu cần 99 Giải Khát Hè

- Balo Strawberry cần 299 Giải Khát Hè  

- Trojan cần 199 Giải Khát Hè

- Wings Cloak cần 899 Giải Khát Hè

>> Cùng chia sẻ thông tin và trao đổi tại Group We Love TouchFanpage Touchvn bạn nhé!

Bạn cần hỗ trợ